Overloon - Vierlingsbeek

Overloon- Vierlingsbeek

BUURTZORG Overloon-Vierlingsbeek is in december 2010 in de gemeente Boxmeer van start gegaan. Wij bieden verpleging en verzorging voor cliënten thuis in Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees, Groeningen en Vortum-Mullem.

Voor een hulpvraag kunt u zelf, uw partner of familie, huisarts , specialist of verpleegkundige ons rechtstreeks bellen: 
06 20019536. Wij zijn 24 uur bereikbaar en u krijgt direct een teamlid te spreken, die met u een afspraak maakt voor een huisbezoek om uw hulpvraag te inventariseren. Ook zijn we bereikbaar via email: overloon@buurtzorgnederland.com.
Samen met u en uw naasten wordt dan de nodige zorg afgestemd, rekening houdende met uw beperkingen en mogelijkheden. Ons streven is om u zo snel en/of zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Om in aanmerking te komen voor zorg, heeft u sinds 1 januari 2015 geen indicatie van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) meer nodig. Onze teamleden zijn in staat zelf te indiceren, nadat ze, tijdens een bezoek aan u, de zorgbehoefte in kaart hebben gebracht. 
Sinds januari 2015 valt verpleging en verzorging thuis onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). 
De kosten voor verzorging en verpleging thuis worden nu rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd en vanuit het basispakket vergoed.

Ons team is een buurtzorg+ team. Dat wil zeggen dat wij indien nodig voor u contact kunnen leggen met Fysiotherapeut Hans Teunissen en Menta de Vos en Ergotherapeut Patty Vennekens. Zij kunnen door ons benaderd worden voor advies of behandeling. Voor fysiotherapie gelden vergoedingen van uw ziektekostenverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polis. Voor ergotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts en hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wij werken nauw samen met andere disciplines zoals uw huisarts en specialist.

U kunt voor diverse hulpvragen een beroep op ons doen. Dit kan variëren van het aan/ uit trekken van elastische kousen, hulp bij het douchen, oog druppelen, wondzorg etc, maar ook als u ongeneeslijk ziek bent en de laatste fase van uw leven het liefst thuis wil doorbrengen. Wij begeleiden u ook wanneer besloten wordt tot palliatieve sedatie, euthanasie, pijnbestrijding middels medicatie toediening via pomp, etc.

Ons team bestaat maximaal 12 collega’s met verschillende achtergronden.

Wij streven echter naar zo min mogelijk gezichten aan uw bed.

 

 

 

Mocht u een hulpvraag hebben op het huishoudelijke gebied dan kunt u contact opnemen met ons "zusje" BUURTDIENSTEN Boxmeer, tel 06-13321342Zij bieden hulp in en om het huis en deze hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een indicatie hiervoor dient bij de gemeente aangevraagd worden.
Hiervoor geldt nog steeds een eigen bijdrage, bepaald door het CAK.

Wilt u meer weten over Buurtzorg Overloon - Vierlingsbeek, neem dan contact met ons op.
06 - 20019536
overloon@buurtzorgnederland.com